Skip to content

Archive:

Chang Shu

Մանուշակագույն թեյ Chang-Shu | Чанг-Шу համար քաշի կորուստ – Մենք ստուգում, եթե դա արժե գնել այդ ապրանքը: Եւ որքան արժե

ձեռք բերելը ժողովրդականությունը Մանուշակագույն թեյ (թեյ խմիչքներ) Chang-Shu | Чанг-Шу. Այն հայտնի է անսովոր, «տիեզերական» գունավոր Ինֆուզիոն ստացվել է brewing չորացրած ծաղիկների klitoria Ternate. Ենթադրվում է, որ խմում լավ օժանդակ միջոց է քաշի կորստի համար: Այս գույքը ձգում մեծ թվով գնորդների: ինչպիսի թեյ է Chang-Շու Մանուշակագույն թեյ Chang-Shu | Чанг-Шу կատարվում է ծաղիկների klitoria Ternate, […]